Tysklands historia har en hel del svenskt innehåll och speciellt i norra Tyskland hittar man svenska minnes märken lite här och var.

Så är du intresserad av Svensk historia så blir det extra krydda på resan till Rügen.
Ön intogs år 1169 av danske biskopen Absalon. År 1335 tog preussarna över och behöll den till 1648.

Sverige fick med den Westfaliska freden 1648 Vorpommern, Wismar och Bremen.
Vorpommern och Rugen tillhörde sedan under 167 år Sverige fram till 1815.

Vorpommern överlämnades då till Preussen, medan Mecklenburg var en självständig del av det Tyska riket.

Utvecklingen av badorterna började 1887, och mellan 1896 – 1912 byggde man i den bekanta badortsarkitekturstilen som fortfaramde kan ses i badorterna.

Efter andra världskriget tog ryssarna över ön som blev en del av Öst-Tyskland (DDR) och användes då mest som raket och marinbas.


På Kap Arkona kan du besöka ubåt museet och ta en titt i underjordiska bunkrarna från kommunist tiden.

Skylt som visar “ubåt hamnen” som nu är museum och utställning från DDR tiden.

Efter kommunismens fall har ön förvandlats, från att vara öde och förfallet, till en av Tysklands största turistmagneter.